Het-KinderAtelier-van-Roesjka-Wolking
Creatieve  Naschoolse  KinderOpvang
Bso Het KinderAtelier van Roesjka
IMG0001

Klachten

Het KinderAtelier is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Een eventuele klacht dient eerst met de houder te worden besproken, schriftelijk kan ook, per email of via het klachtenformulier van Het KinderAtelier. Deze formulieren bevinden zich in de Ouderinfo-map, welke ter inzage ligt in Het KinderAtelier. Wanneer ouders mondeling een klacht indienen, zal er ook een klachtenformulier worden ingevuld. Anonieme klachten worden niet behandeld. Binnen tien werkdagen wordt op de klacht gereageerd. Ouders dienen dus eerst bij Het KinderAtelier hun klacht in te dienen. Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan kan het geschil via het Klachtenloket Kinderopvang bij de Geschillencommissie schriftelijk aanhangig worden gemaakt.

Het Klachtenloket kinderopvang

Postbus 96802, 2509 LE Den Haag

Tel 0900-1877 info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Het KinderAtelier is sinds haar oprichting klachtenvrij.

 CREATIEVE KINDEROPVANG
home visie tarieven CONTACT
welkom impressie openingstijden lokatie
dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties route
De 4 jaargetijden
KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice
kinderen aan het woord info ouders pedagogisch beleid portfolio
kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten

 

Copyright Het KinderAtelier van Roesjka Wolking 2001- heden All rights reserved

home visie tarieven CONTACT welkom impressie openingstijden lokatie dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties route De 4 jaargetijden KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice kinderen aan het woord info ouders pedagogisch beleid portfolio kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten