Het-KinderAtelier-van-Roesjka-Wolking
Creatieve  Naschoolse  KinderOpvang
Bso Het KinderAtelier van Roesjka

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is, hanteert Het KinderAtelier haar meldcode kindermishandeling.

De meldcode ligt ter inzage in Het KinderAtelier.

Het KinderAtelier heeft tevens een externe aandachtsfunctionaris kindermishandeilng aangesteld.

Het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Het AMK is opgegaan in 'Veilig Thuis' Tel. 0800-2000 (24/7)

Voor meer informatie:www.veiligthuis.nl

Landschap
 	CREATIEVE KINDEROPVANG
home visie tarieven CONTACT
welkom impressie openingstijden lokatie
dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties route
KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice De 4 jaargetijden
kinderen aan het woord info ouders pedagogisch beleid portfolio
kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten

Copyright Het KinderAtelier van Roesjka Wolking 2001- heden All rights reserved

home visie tarieven CONTACT welkom impressie openingstijden lokatie dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice De 4 jaargetijden kinderen aan het woord info ouders pedagogisch beleid portfolio kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten