Het-KinderAtelier-van-Roesjka-Wolking
Creatieve  Naschoolse  KinderOpvang
Bso Het KinderAtelier van Roesjka

 

 

PRIVACYVERKLARING

Het KinderAtelier maakt gebruik van aanmeldingsformulieren en contracten die zijn afgedrukt op papier. Via de website wordt er geen persoonlijke informatie verzamelt. De site maakt geen gebruik van cookies. Persoonsgegevens worden in een gesloten beveiligd systeem verwerkt en bewaard op vertrouwelijke wijze. De houdster van Het KinderAtelier is de functionaris voor gegevensbescherming. Zij is verantwoordelijk voor de privacy in Het KinderAtelier. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens. Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld, om zo goed mogelijke zorg te verlenen aan de kinderen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen als dit verplicht is (bv aan de GGD voor inspectiedoeleinden en de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag). Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Ouders hebben recht op inzage in de persoonsgegevens en kunnen op verzoek uitleg krijgen over welke persoonsgegevens worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan. Ouders kunnen tevens fouten laten corrigeren of verouderde persoonsgegevens laten verwijderen. Ouders kunnen eerder verleende toestemming intrekken en kunnen bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Indien ouders vinden dat zij niet op de juiste manier worden geholpen, hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er wijzigingen zijn in de manier waarop er met persoonsgegevens wordt omgegaan, wordt deze privacyverklaring aangepast.

IMG0782
 CREATIEVE KINDEROPVANG

naar boven

home visie tarieven CONTACT
welkom impressie openingstijden lokatie
dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties route
KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice De 4 jaargetijden
kinderen aan het woord oudercommissie pedagogisch beleid portfolio
kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten

 

Copyright Het KinderAtelier van Roesjka Wolking 2001- heden All rights reserved

    home visie tarieven CONTACT welkom impressie openingstijden lokatie dagindeling ACTIVITEITEN schoolvakanties route KINDER GALERIJ Referenties ouders Ophaalservice De 4 jaargetijden kinderen aan het woord oudercommissie pedagogisch beleid portfolio kennismakingsgesprek inspectie rapport meldcode klachten